top of page

Privacybeleid

Je privacy is echt belangrijk voor ons. Incar Dansspektakel vzw deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden.  Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt.

Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen.

Je gegevens worden bewaard gedurende twee jaar, na contactname, en verlengd met telkens 2 jaar bij aankoop/beroep op onze diensten.

Incar Dansspektakel vzw doet er alles aan om je gegevens optimaal te beschermen.

Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Incar Dansspektakel de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.

bottom of page